sản

Gian lận người xem và người đăng ký cho Twitch, YouTube и Facebook Gaming

Người dùng

27581

Kênh hoạt động

11103

Twitch Cheat Công trình

YouTube Cheat Công trình

TikTok, Instagram, VK, Trovo Cheat Công trình

Facebook Gaming Cheat Công trình

WASD.TV Cheat Công trình

Mục nhập mượt mà của người xem

Chú ý! Chúng tôi có một cái mới. API - Bây giờ bạn sẽ có thể bán lại chúng tôi tự động.

Nếu bạn muốn trở thành đối tác của chúng tôi (logo trên luồng và liên kết trong mô tả và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn người xem), giới thiệu, đại lý bán lẻ-hãy viết thư cho cuộc trò chuyện trên trang web

Dịch vụ Twitch

Tự khởi động và giảm 0%
Nếu bạn cần có thêm người xem, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Sản phẩm nổi bật

Co giật 20 1 giờ

14.00руб. 0.00руб.

20 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Co giật 50 1 giờ

23.75руб. 0.00руб.

50 Người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Co giật 100 1 giờ

42.75руб. 0.00руб.

100 Người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Co giật 200 1 giờ

61.75руб. 0.00руб.

200 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Co giật 300 1 giờ

90.00руб. 0.00руб.

300 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

co giật 500 1 giờ

147.25руб. 0.00руб.

500 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Co giật 1000 1 giờ

284.00руб. 0.00руб.

1000 Người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Sản phẩm nổi bật

Co giật 20 24 giờ

42.75руб. 0.00руб.

20 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

co giật 50 24 giờ

103.45руб. 0.00руб.

50 Người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

co giật 100 24 giờ

208.00руб. 0.00руб.

100 Người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Co giật 200 24 giờ

242.00руб. 0.00руб.

200 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Co giật 300 24 giờ

493.00руб. 0.00руб.

300 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

co giật 500 24 giờ

949.00руб. 0.00руб.

500 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

co giật 1000 24 giờ

1899.00руб. 0.00руб.

1000 Người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Sản phẩm nổi bật

Co giật 20 1 tuần

237.00руб. 0.00руб.

20 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Twitch 50 1 tuần

711.50руб. 0.00руб.

50 Người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Twitch 100 1 tuần

1424.00руб. 0.00руб.

100 Người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Twitch 200 1 tuần

2659.00руб. 0.00руб.

200 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Twitch 300 1 tuần

3419.00руб. 0.00руб.

300 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Twitch 500 1 tuần

5889.00руб. 0.00руб.

500 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Twitch 1000 1 tuần

12349.00руб. 0.00руб.

1000 Người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Sản phẩm nổi bật

co giật 20 1 tháng

664.00руб. 0.00руб.

20 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Twitch 50 1 tháng

1899.00руб. 0.00руб.

50 Người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Twitch 100 1 tháng

3230.00руб. 0.00руб.

100 Người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Twitch 200 1 tháng

5509.00руб. 0.00руб.

200 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Twitch 300 1 tháng

14249.00руб. 0.00руб.

300 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Twitch 500 1 tháng

21849.00руб. 0.00руб.

500 người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Twitch 1000 1 tháng

42749.00руб. 0.00руб.

1000 Người xem
Chênh lệch lên tới +-5%
Hỗ trợ kỹ thuật

Kick.com

Kick.com 20 1 giờ

15.00руб. 15.00руб.

20 Người Xem

20 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 50 1 giờ

25.00руб. 25.00руб.

50 Người Xem

50 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 100 1 giờ

60.00руб. 60.00руб.

100 Người Xem

100 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 200 1 giờ

100.00руб. 100.00руб.

200 Người Xem

200 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 300 1 giờ

150.00руб. 150.00руб.

300 Người Xem

300 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 400 1 giờ

200.00руб. 200.00руб.

400 Người Xem

400 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 500 1 giờ

250.00руб. 250.00руб.

500 Người Xem

500 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 1000 1 giờ

600.00руб. 600.00руб.

1000 Người Xem

1000 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 2000 1 giờ

1000.00руб. 1000.00руб.

2000 Người Xem

2000 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 20 1 ngày

60.00руб. 60.00руб.

20 Người Xem

20 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 50 1 ngày

150.00руб. 150.00руб.

50 Người Xem

50 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 100 1 ngày

300.00руб. 300.00руб.

100 Người Xem

100 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 200 1 ngày

600.00руб. 600.00руб.

200 Người Xem

200 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 300 1 ngày

900.00руб. 900.00руб.

300 Người Xem

300 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 400 1 ngày

1200.00руб. 1200.00руб.

400 Người Xem

400 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 500 1 ngày

1500.00руб. 1500.00руб.

500 Người Xem

500 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 1000 1 ngày

3000.00руб. 3000.00руб.

1000 Người Xem

1000 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 2000 1 ngày

6000.00руб. 6000.00руб.

2000 Người Xem

2000 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 20 1 tuần

360.00руб. 360.00руб.

20 Người Xem

20 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 50 1 tuần

900.00руб. 900.00руб.

50 Người Xem

50 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 100 1 tuần

1800.00руб. 1800.00руб.

100 Người Xem

100 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 200 1 tuần

3600.00руб. 3600.00руб.

200 Người Xem

200 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 300 1 tuần

5400.00руб. 5400.00руб.

300 Người Xem

300 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 400 1 tuần

7200.00руб. 7200.00руб.

400 Người Xem

400 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 500 1 tuần

9000.00руб. 9000.00руб.

500 Người Xem

500 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 1000 1 tuần

18000.00руб. 18000.00руб.

1000 Người Xem

1000 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 2000 1 tuần

36000.00руб. 36000.00руб.

2000 Người Xem

2000 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 100 1 tháng

6900.00руб. 6900.00руб.

100 Người Xem

100 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 1000 1 tháng

69000.00руб. 69000.00руб.

1000 Người Xem

1000 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com 2000 1 tháng

138000.00руб. 138000.00руб.

2000 Người Xem

2000 Trò chuyện-bot

Thả 30%

Kick.com Người Theo Dõi

3.00руб. 3.00руб.

Bảo hành 30 ngày

Tốc độ: 500 mỗi giờ

Chất lượng cao

Dịch vụ YouTube

Tự động khởi động cho mức giá hàng tuần và hàng tháng
Chúng tôi có thể lừa tới 100000 người xem

Sản phẩm nổi bật

20 người xem 1 giờ

4.75руб. 0.00руб.

Tối đa 20 người xem

trong 1 giờ

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

50 người xem 1 giờ

8.50руб. 10.00руб.

Tối đa 50 người xem

trong 1 giờ

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

100 người xem 1 giờ

11.00руб. 8.00руб.

Tối đa 100 người xem

trong 1 giờ

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

200 người xem 1 giờ

26.40руб. 10.00руб.

Lên đến 200 người xem

25 lượt thích

trong 1 giờ

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

300 người xem 1 giờ

41.50руб. 10.00руб.

Lên đến 300 người xem

50 lượt thích

trong 1 giờ

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

Sản phẩm nổi bật

20 người xem 24 giờ

9.50руб. 0.00руб.

Tối đa 20 người xem

trong 24 giờ

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

50 người xem 24 giờ

14.30руб. 0.00руб.

Tối đa 50 người xem

trong 24 giờ

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

100 người xem 24 giờ

23.75руб. 0.00руб.

Tối đa 100 người xem

trong 24 giờ

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

200 người xem 24 giờ

56.00руб. 0.00руб.

Lên đến 200 người xem

trong 24 giờ

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

300 người xem 24 giờ

122.50руб. 0.00руб.

Lên đến 300 người xem

trong 24 giờ

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

Sản phẩm nổi bật

20 người xem 1 tuần

46.50руб. 0.00руб.

Tối đa 20 người xem

trong 1 tuần

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

50 người xem 1 tuần

94.00руб. 0.00руб.

Tối đa 50 người xem

trong 1 tuần

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

100 người xem 1 tuần

122.50руб. 0.00руб.

Tối đa 100 người xem

trong 1 tuần

Chênh lệch lên tới +-30%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

200 người xem 1 tuần

380.00руб. 0.00руб.

Lên đến 200 người xem

trong 1 tuần

Chênh lệch lên tới +-30%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

300 người xem 1 tuần

665.00руб. 0.00руб.

Lên đến 300 người xem

trong 1 tuần

Chênh lệch lên tới +-30%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

Sản phẩm nổi bật

20 người xem 1 tháng

219.50руб. 0.00руб.

Tối đa 20 người xem

Trong 1 tháng

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

50 người xem 1 tháng

380.00руб. 0.00руб.

Tối đa 50 người xem

Trong 1 tháng

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

100 người xem 1 tháng

522.50руб. 0.00руб.

Tối đa 100 người xem

Trong 1 tháng

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

200 người xem 1 tháng

1615.00руб. 0.00руб.

Lên đến 200 người xem

25 lượt thích

Trong 1 tháng

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

300 người xem 1 tháng

3850.00руб. 0.00руб.

Lên đến 300 người xem

50 lượt thích

Trong 1 tháng

Chênh lệch lên tới +-50%

Bỏ qua quá trình quét

Hỗ trợ kỹ thuật

Người Xem YouTube ổn định giá rẻ

1000 đến 10000 người xem trong 30 phút

0.35руб. 0.35руб.

Từ 100 đến 10.000 người xem

Trong 30 phút

Tạo lượt xem

Duy trì lượt xem 5 - 8 phút

Có thể có những giọt ngắn lên đến 50%

100 đến 10000 người xem trong 60 phút

0.77руб. 0.77руб.

Từ 100 đến 10.000 người xem

Trong 60 phút

Tạo lượt xem

Duy trì lượt xem 5 - 8 phút

Có thể có những giọt ngắn lên đến 50%

100 đến 10000 người xem trong 90 phút

1.17руб. 1.17руб.

Từ 100 đến 10.000 người xem

Trong 90 phút

Tạo lượt xem

Duy trì lượt xem 5 - 8 phút

Có thể có những giọt ngắn lên đến 50%

100 đến 10000 người xem trong 120 phút

1.54руб. 1.54руб.

Từ 100 đến 10.000 người xem

Trong 120 phút

Tạo lượt xem

Duy trì lượt xem 5 - 8 phút

Có thể có những giọt ngắn lên đến 50%

100 đến 10000 người xem trong 180 phút

2.34руб. 2.34руб.

Từ 100 đến 10.000 người xem

Trong 180 phút

Tạo lượt xem

Duy trì lượt xem 5 - 8 phút

Có thể có những giọt ngắn lên đến 50%

100 đến 10000 người xem trong 360 phút

4.25руб. 4.25руб.

Từ 100 đến 10.000 người xem

Trong 360 phút

Tạo lượt xem

Duy trì lượt xem 5 - 8 phút

Có thể có những giọt ngắn lên đến 50%

100 đến 10000 người xem trong 720 phút

18.39руб. 18.39руб.

Từ 100 đến 10.000 người xem

Trong 720 phút

Tạo lượt xem

Duy trì lượt xem 5 - 8 phút

Có thể có những giọt ngắn lên đến 50%

100 đến 10000 người xem trong 24 giờ

39.09руб. 39.09руб.

Từ 100 đến 10.000 người xem

Trong 30 phút

Tạo lượt xem

Duy trì lượt xem 5 - 8 phút

Có thể có những giọt ngắn lên đến 50%

YouTube views

YouTube Views [Real views | Retention 30 sec | No drop | 10K/D | 0-1h]

0.10руб.

Dịch vụ WASD

Chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ số tiền nào bạn cần, nếu bạn cần hơn 1000
người xem, viết thư để hỗ trợ, chúng tôi sẽ thảo luận.

Sản phẩm nổi bật

Authorized Trovo Viewers 1 - 500

0.22руб. 0.22руб.

Dịch vụ "MyStrm ru"


Gian lận người đăng ký và tất cả các hoạt động trong tài khoản có thể đáng kể tăng danh tiếng và mức độ phổ biến của tài khoản. Đây là một cơ hội tuyệt vời để nhận được ý kiến tốt, rất nhiều người đăng ký và rất nhiều người xem trên suối. Ngoài ra, việc tuyển dụng thu hút khách hàng tiềm năng và người hâm mộ. MyStrm ru" là một trang web cung cấp một loạt các khác nhau các dịch vụ sẽ giúp quảng bá tài khoản trên mạng xã hội. Có lẽ, mọi blogger, mọi youtuber, mọi streamer đều muốn được chú ý nhiều từ khán giả.  Đặc biệt cho điều này, dịch vụ "MyStrm ru" cung cấp dịch vụ thích, người xem và người đăng ký. Trên các nền tảng Như YouTube, Twitch, Vkontakte, Instagram, tiktok. Dịch vụ hoạt động 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Với nó, bạn có thể Nhận danh tiếng và là người đầu tiên trong việc tìm kiếm.

Gian lận người xem trên nền tảng YouTube


Công ty "MyStrm ru" cung cấp một sự lựa chọn của cheat cho một ngày, một tuần và Trong Một tháng Trên YouTube. Với bất kỳ sự lựa chọn sẽ được cung cấp kỹ thuật hỗ trợ và hoàn lại tiền trong trường hợp lỗi kỹ thuật. Điều đáng nhớ là với tăng lượt xem, video của bạn được quảng bá ngày càng cao, mà thu hút nhiều người xem hơn nữa. Nó cũng có thể phục vụ như một khởi đầu tốt cho kênh của bạn. Video của bạn có thể lên đầu và nhận được nhiều hơn nữa thích hơn. Lượt xem và lượt thích bị thổi phồng. Với cùng một tăng số lượng người đăng ký của bạn và dòng chảy sẽ nhiều hơn nữa. "MyStrm ru" cung cấp cheat trả tiền với giá siêu thấp! У Công ty này có giá thấp nhất và chất lượng cao nhất của thu nhập. Họ cũng có Họ có một hỗ trợ công nghệ sẽ giúp bạn đối phó với Câu hỏi thú vị hoặc bất kỳ vấn đề. 

Gian lận người xem trên Twitch


Lựa chọn người xem, trực tuyến, người theo dõi, lượt thích Trên Twitch, cũng Như Trên Youtube, có thể như trong ngày, như đối với tuần, cũng như trong một tháng. Khi chọn mức độ phổ biến mong muốn của bạn, bạn nên suy nghĩ "Trong bao nhiêu thời gian tôi có thể được thăng chức và đi xa hơn một mình?". Điều này sẽ giúp chọn chính xác những gì sẽ cung cấp cho bạn hoạt động mà chính bạn muốn. С Với sự giúp đỡ của việc tuyển dụng, bạn có thể thu hút người xem tiềm năng, và vâng, bạn cũng có thể kiếm tiền. Điều này được thực hiện để nâng cao xếp hạng trong danh sách tất cả các streamer khác. Nơi mà tài khoản của bạn sẽ được đặt, sẽ phụ thuộc vào số lượt xem các chương trình phát sóng, cả được ghi lại và sống. Được biết, nền Tảng Phát Trực Tuyến Twitch xử lý tiền boa càng trung thành càng tốt, vì vậy đừng sợ bị cấm. 

Tại sao chọn chúng tôi


Cho Khuyến mãi chất lượng cao trong các mạng xã hội liên hệ với công ty "MyStrm ru". Công ty đã được nhiều khách hàng thử nghiệm. Tất cả hài lòng với kết quả và tận hưởng nhiều hoạt động. Đã có rất nhiều tài khoản đã đạt được một số lượng lớn người xem  Mọi người, ai muốn được thăng chức và được đông đảo khán giả biết đến, có thể nhận nó với sự giúp đỡ của một nhà tuyển dụng. Đây có lẽ là nhanh nhất và nhiều nhất cách chất lượng để đạt được một lượng lớn khán giả. Trang web là một nakrutki "MyStrm ru" có giá thấp nhất và số lượng cao nhất. Nó là Phổ biến nhanh chóng, thực hiện nhanh chóng các dịch vụ, phát triển các trang web, người xem mới, tăng thứ hạng và nhiều người khác tích cực. Khi tuyển dụng, những người sống đến, với sự giúp đỡ của Tài khoản được thăng hạng lên nhiều vị trí đầu tiên hơn. Ngoài ra, trang web này đã có rất nhiều khách hàng hài lòng, đang phát triển mỗi ngày.

Chúng tôi cũng biết cách lừa người xem cho các nền tảng: TROVO - VK PLAY LIVE - KICK - DLIVE - WASD