Support
รายการ

โกงผู้ชมและสมาชิกสำหรับ Twitch, YouTube и Facebook Gaming

ผู้ใช้

27581

ช่องที่ใช้งานอยู่

11103

Twitch Cheat ผลงาน

YouTube Cheat ผลงาน

TikTok, Instagram, VK, Trovo Cheat ผลงาน

Facebook Gaming Cheat ผลงาน

WASD.TV Cheat ผลงาน

รายการที่ราบรื่นของผู้ชม

โปรดทราบ! เรามีอันใหม่ API - ตอนนี้คุณจะสามารถที่จะขายเราโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณต้องการที่จะเป็นพันธมิตรของเรา(โลโก้ในกระแสและการเชื่อมโยงในรายละเอียดแ

บริการของเรา Twitch

เริ่มต้นอัตโนมัติและลดลง 0%
ถ้าคุณต้องการที่จะได้รับผู้ชมมากขึ้นติดต่อเราในการสนับสนุน

ที่แนะนำ

กระตุก 20 1 ชั่วโมง

14.00руб. 0.00руб.

20 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 50 1 ชั่วโมง

23.75руб. 0.00руб.

50 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 100 1 ชม

42.75руб. 0.00руб.

100 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 200 1 ชม

61.75руб. 0.00руб.

200 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 300 1 ชม

90.00руб. 0.00руб.

ผู้ชม 300 คน
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 500 1 ชม

147.25руб. 0.00руб.

500 ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 1,000 1 ชม

284.00руб. 0.00руб.

ผู้ชม 1,000 คน
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

ที่แนะนำ

กระตุก 20 24 ชม

42.75руб. 0.00руб.

20 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 50 24 ชม

103.45руб. 0.00руб.

50 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 100 ตลอด 24 ชม

208.00руб. 0.00руб.

100 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 200 ตลอด 24 ชม

242.00руб. 0.00руб.

200 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 300 24 ชม

493.00руб. 0.00руб.

ผู้ชม 300 คน
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 500 24 ชม

949.00руб. 0.00руб.

500 ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 1,000 ตลอด 24 ชม

1899.00руб. 0.00руб.

ผู้ชม 1,000 คน
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

ที่แนะนำ

กระตุก 20 1 สัปดาห์

237.00руб. 0.00руб.

20 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 50 1 สัปดาห์

711.50руб. 0.00руб.

50 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 100 1 สัปดาห์

1424.00руб. 0.00руб.

100 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 200 1 สัปดาห์

2659.00руб. 0.00руб.

200 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 300 1 สัปดาห์

3419.00руб. 0.00руб.

ผู้ชม 300 คน
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 500 1 สัปดาห์

5889.00руб. 0.00руб.

500 ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 1,000 1 สัปดาห์

12349.00руб. 0.00руб.

ผู้ชม 1,000 คน
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

ที่แนะนำ

กระตุก 20 1 เดือน

664.00руб. 0.00руб.

20 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 50 1 เดือน

1899.00руб. 0.00руб.

50 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 100 1 เดือน

3230.00руб. 0.00руб.

100 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 200 1 เดือน

5509.00руб. 0.00руб.

200 ผู้ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 300 1 เดือน

14249.00руб. 0.00руб.

ผู้ชม 300 คน
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 500 1 เดือน

21849.00руб. 0.00руб.

500 ชม
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

กระตุก 1,000 1 เดือน

42749.00руб. 0.00руб.

ผู้ชม 1,000 คน
ความแตกต่างสูงถึง +-5%
การสนับสนุนทางเทคนิค

Kick.com

Kick.com 20 1 ชั่วโมง

15.00руб. 15.00руб.

20 ผู้ชม

20 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 50 1 ชั่วโมง

25.00руб. 25.00руб.

50 ผู้ชม

50 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 100 1 ชั่วโมง

60.00руб. 60.00руб.

100 ผู้ชม

100 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 200 1 ชั่วโมง

100.00руб. 100.00руб.

200 ผู้ชม

200 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 300 1 ชั่วโมง

150.00руб. 150.00руб.

300 ผู้ชม

300 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 400 1 ชั่วโมง

200.00руб. 200.00руб.

400 ผู้ชม

400 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 500 1 ชั่วโมง

250.00руб. 250.00руб.

500 ผู้ชม

500 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 1000 1 ชั่วโมง

600.00руб. 600.00руб.

1000 ผู้ชม

1000 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 2000 1 ชั่วโมง

1000.00руб. 1000.00руб.

ผู้ชม 2000 คน

2000 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 20 1 วัน

60.00руб. 60.00руб.

20 ผู้ชม

20 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 50 1 วัน

150.00руб. 150.00руб.

50 ผู้ชม

50 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 100 1 วัน

300.00руб. 300.00руб.

100 ผู้ชม

100 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 200 1 วัน

600.00руб. 600.00руб.

200 ผู้ชม

200 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 300 1 วัน

900.00руб. 900.00руб.

300 ผู้ชม

300 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 400 1 วัน

1200.00руб. 1200.00руб.

400 ผู้ชม

400 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 500 1 วัน

1500.00руб. 1500.00руб.

500 ผู้ชม

500 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 1000 1 วัน

3000.00руб. 3000.00руб.

1000 ผู้ชม

1000 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 20001 วัน

6000.00руб. 6000.00руб.

ผู้ชม 2000 คน

2000 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 20 1 สัปดาห์

360.00руб. 360.00руб.

20 ผู้ชม

20 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 50 1 สัปดาห์

900.00руб. 900.00руб.

50 ผู้ชม

50 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 100 1 สัปดาห์

1800.00руб. 1800.00руб.

100 ผู้ชม

100 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 200 1 สัปดาห์

3600.00руб. 3600.00руб.

200 ผู้ชม

200 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 300 1 สัปดาห์

5400.00руб. 5400.00руб.

300 ผู้ชม

300 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 400 1 สัปดาห์

7200.00руб. 7200.00руб.

400 ผู้ชม

400 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 500 1 สัปดาห์

9000.00руб. 9000.00руб.

500 ผู้ชม

500 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 1000 1 สัปดาห์

18000.00руб. 18000.00руб.

1000 ผู้ชม

1000 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 2000 1 สัปดาห์

36000.00руб. 36000.00руб.

ผู้ชม 2000 คน

2000 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 100 1 เดือน

6900.00руб. 6900.00руб.

100 ผู้ชม

100  แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 1000 1 เดือน

69000.00руб. 69000.00руб.

1000 ผู้ชม

1000 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com 2000 1 เดือน

138000.00руб. 138000.00руб.

ผู้ชม 2000 คน

2000 แชทบอท

ลดลง 30%

Kick.com ผู้ติดตาม

3.00руб. 3.00руб.

รับประกัน 30 วัน

ความเร็ว:500 ต่อชั่วโมง

คุณภาพสูง

บริการของเรา YouTube

เริ่มต้นอัตโนมัติสำหรับอัตรารายสัปดาห์และรายเดือน
เราสามารถโกงได้ถึง 100000 ผู้ชม

ที่แนะนำ

20 ผู้ชม 1 ชม

4.75руб. 0.00руб.

ผู้ชมสูงสุด 20 คน

เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

50 ผู้ชม 1 ชม

8.50руб. 10.00руб.

ผู้ชมสูงสุด 50 คน

เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

100 คนดู 1 ชม

11.00руб. 8.00руб.

มากถึง 100 ผู้ชม

เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

200 คนดู 1 ชม

26.40руб. 10.00руб.

มากถึง 200 ผู้ชม

25 ไลค์

เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

300 คนดู 1 ชม

41.50руб. 10.00руб.

ผู้ชมสูงสุด 300 คน

50 ไลค์

เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

ที่แนะนำ

20 ผู้ชม 24 ชม

9.50руб. 0.00руб.

ผู้ชมสูงสุด 20 คน

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

50 ชม. 24 ชม

14.30руб. 0.00руб.

ผู้ชมสูงสุด 50 คน

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

100 ชม. 24 ชม

23.75руб. 0.00руб.

มากถึง 100 ผู้ชม

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

200 คนดู 24 ชม

56.00руб. 0.00руб.

มากถึง 200 ผู้ชม

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

300 คนดู 24 ชม

122.50руб. 0.00руб.

ผู้ชมสูงสุด 300 คน

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

ที่แนะนำ

20 ผู้ชม 1 สัปดาห์

46.50руб. 0.00руб.

ผู้ชมสูงสุด 20 คน

เป็นเวลา 1 สัปดาห์

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

50 ผู้ชม 1 สัปดาห์

94.00руб. 0.00руб.

ผู้ชมสูงสุด 50 คน

เป็นเวลา 1 สัปดาห์

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

100 ผู้ชม 1 สัปดาห์

122.50руб. 0.00руб.

มากถึง 100 ผู้ชม

เป็นเวลา 1 สัปดาห์

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-30%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

200 ผู้ชม 1 สัปดาห์

380.00руб. 0.00руб.

มากถึง 200 ผู้ชม

เป็นเวลา 1 สัปดาห์

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-30%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

300 ผู้ชม 1 สัปดาห์

665.00руб. 0.00руб.

ผู้ชมสูงสุด 300 คน

เป็นเวลา 1 สัปดาห์

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-30%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

ที่แนะนำ

20 ผู้ชม 1 เดือน

219.50руб. 0.00руб.

ผู้ชมสูงสุด 20 คน

เป็นเวลา 1 เดือน

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

50 ผู้ชม 1 เดือน

380.00руб. 0.00руб.

ผู้ชมสูงสุด 50 คน

เป็นเวลา 1 เดือน

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

100 ผู้ชม 1 เดือน

522.50руб. 0.00руб.

มากถึง 100 ผู้ชม

เป็นเวลา 1 เดือน

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

200 ผู้ชม 1 เดือน

1615.00руб. 0.00руб.

มากถึง 200 ผู้ชม

25 ไลค์

เป็นเวลา 1 เดือน

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

300 คนดู 1 เดือน

3850.00руб. 0.00руб.

ผู้ชมสูงสุด 300 คน

50 ไลค์

เป็นเวลา 1 เดือน

ความคลาดเคลื่อนสูงถึง +-50%

การสแกนบายพาส

การสนับสนุนทางเทคนิค

ผู้ชมยูทูปที่มั่นคงราคาถูก

1000 ถึง 10000 ผู้ชมเป็นเวลา 30 นาที

0.35руб. 0.35руб.

ผู้ชม 100 ถึง 10,000 คน

เป็นเวลา 30 นาที

สร้างมุมมอง

การเก็บรักษาของมุมมอง 5-8 นาที

อาจมีหยดสั้นถึง 50%

100 ถึง 10000 ผู้ชมเป็นเวลา 60 นาที

0.77руб. 0.77руб.

ผู้ชม 100 ถึง 10,000 คน

เป็นเวลา 60 นาที

สร้างมุมมอง

การเก็บรักษาของมุมมอง 5-8 นาที

อาจมีหยดสั้นถึง 50%

100 ถึง 10000 ผู้ชมเป็นเวลา 90 นาที

1.17руб. 1.17руб.

ผู้ชม 100 ถึง 10,000 คน

เป็นเวลา 90 นาที

สร้างมุมมอง

การเก็บรักษาของมุมมอง 5-8 นาที

อาจมีหยดสั้นถึง 50%

100 ถึง 10000 ผู้ชมเป็นเวลา 120 นาที

1.54руб. 1.54руб.

ผู้ชม 100 ถึง 10,000 คน

เป็นเวลา 120 นาที

สร้างมุมมอง

การเก็บรักษาของมุมมอง 5-8 นาที

อาจมีหยดสั้นถึง 50%

100 ถึง 10000 ผู้ชมเป็นเวลา 180 นาที

2.34руб. 2.34руб.

ผู้ชม 100 ถึง 10,000 คน

เป็นเวลา 180 นาที

สร้างมุมมอง

การเก็บรักษาของมุมมอง 5-8 นาที

อาจมีหยดสั้นถึง 50%

100 ถึง 10000 ผู้ชมเป็นเวลา 360 นาที

4.25руб. 4.25руб.

ผู้ชม 100 ถึง 10,000 คน

เป็นเวลา 360 นาที

สร้างมุมมอง

การเก็บรักษาของมุมมอง 5-8 นาที

อาจมีหยดสั้นถึง 50%

100 ถึง 10000 ผู้ชมเป็นเวลา 720 นาที

18.39руб. 18.39руб.

ผู้ชม 100 ถึง 10,000 คน

เป็นเวลา 720 นาที

สร้างมุมมอง

การเก็บรักษาของมุมมอง 5-8 นาที

อาจมีหยดสั้นถึง 50%

ผู้ชม 100 ถึง 10,000 คนตลอด 24 ชั่วโมง

39.09руб. 39.09руб.

ผู้ชม 100 ถึง 10,000 คน

เป็นเวลา 30 นาที

สร้างมุมมอง

การเก็บรักษาของมุมมอง 5-8 นาที

อาจมีหยดสั้นถึง 50%

YouTube views

YouTube Views [Real views | Retention 30 sec | No drop | 10K/D | 0-1h]

0.10руб.

บริการของเรา WASD

เราสามารถดำเนินการจำนวนเงินใดๆที่คุณต้องการถ้าคุณต้องการมากกว่า 1000
ผู้ชม, เขียนเพื่อสนับสนุน,เราจะพูดคุย.

ที่แนะนำ

Authorized Trovo Viewers 1 - 500

0.22руб. 0.22руб.

บริการของเรา "MyStrm ru"


การโกง สมาชิกและกิจกรรมทั้งหมดในบัญชีสามารถอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มชื่อเสียงและความนิยมของบัญชี นี้เป็นโอกาสที่เย็นเพื่อ ได้รับความคิดเห็นที่ดี,มากของสมาชิกและผู้ชมจำนวนมากใน ลำธาร รจัดหางานดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพและ แฟนๆ "เป็นเว็บไซต์ที่ให้พวงที่แตกต่างกัน บริการที่จะช่วยส่งเสริมบัญชีบนเครือข่ายสังคม อาจจะ, บล็อกเกอร์ทุกคนยูทูเบอร์ทุกคนต้องการความสนใจมาก จากผู้ชม  พิเศษสำหรับการนี้บริการ "MyStrm ru" ให้บริการของชอบผู้ชมและสมาชิก บนแพลตฟอร์มเช่น YouTube, Twitch, Vkontakte, Instagram, tiktok. ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ กับมันคุณสามารถ ได้รับชื่อเสียงและเป็นคนแรกในการค้นหา

โกงผู้ชมบนแพลตฟอร์ม YouTube


บริษัท "เพลง"มีทางเลือกของการโกงสำหรับวันสัปดาห์และ เป็นเวลาหนึ่งเดือนในยูทูป มีทางเลือกใดๆที่จะให้ทางเทคนิค การสนับสนุนและการคืนเงินในกรณีของความล้มเหลวทางเทคนิค เป็นมูลค่าการจดจำว่ามี การเพิ่มจำนวนการดูวิดีโอของคุณจะได้รับการโปรโมตสูงขึ้นและสูงขึ้นซึ่ง ดึงดูดผู้ชมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น เริ่มต้นที่ดีสำหรับช่องของคุณ วิดีโอของคุณสามารถไปที่ด้านบนและได้รับมากยิ่งขึ้น ชอบมากขึ้น มุมมองและชอบได้รับสูงเกินจริง กับเดียวกัน เพิ่มจำนวนสมาชิกของคุณและการไหลจะมีมากขึ้น "มีโกงจ่ายในราคาที่ต่ำสุด! У บริษัทนี้มีราคาต่ำสุดและมีคุณภาพสูงสุดของรายได้ พวกเขายังมี พวกเขามีการสนับสนุนด้านเทคนิคที่จะช่วยให้คุณจัดการกับ คำถามที่น่าสนใจหรือปัญหาใดๆ 

โกงผู้ชมบน Twitch


การเลือก การเขียนข้อความโฆษณา,การเขียนในนามคนอื่น,บทความ,การเขียนบทความใหม่,การเขียน สัปดาห์เช่นเดียวกับเดือน เมื่อเลือกความนิยมที่คุณต้องการก็คุ้มค่าคิด "ในระยะเวลาเท่าใดฉันจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งและไปต่อด้วยตัวเอง?". นี้จะช่วยให้ ณเองต้อง. ด้วยความช่วยเหลือของการรับสมัครคุณสามารถล่อให้ผู้ชมที่มีศักยภาพและใช่คุณยังสามารถ ได้รับเงิน นี้จะทำเพื่อเพิ่มคะแนนในรายการของทั้งหมด ลำแสงอื่นๆ สถานที่ที่บัญชีของคุณจะตั้งอยู่, จะขึ้นอยู่กับจำนวนของมุมมองของการออกอากาศทั้งบันทึกและ มีชีวิตอยู่ เป็นที่รู้จักกันว่ากระตุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งถือว่าให้ทิป เป็นซื่อสัตย์ที่สุดจึงไม่ต้องกลัวที่จะถูกห้าม 

ทำไมต้องเลือกเรา


สำหรับ โปรโมชั่นที่มีคุณภาพสูงในเครือข่ายสังคมติดต่อบริษัท "สตรอมรุ" บริษัทได้รับการทดสอบโดยลูกค้าจำนวนมาก ทั้งหมด มีความสุขกับผลที่ได้และสนุกกับกิจกรรมจำนวนมาก แล้วจำนวนมากของบัญชี ได้รับจำนวนมากของผู้ชม  ทุกคน, ผู้ที่ต้องการได้รับการส่งเสริมและเป็นที่รู้จักกับผู้ชมจำนวนมากสามารถ รับมันด้วยความช่วยเหลือของนายหน้า. นี้น่าจะเป็นที่เร็วที่สุดและมากที่สุด วิธีที่มีคุณภาพของการดึงดูดผู้ชมจำนวนมาก องเขา "เงินตรา"มีราคาต่ำสุดและปริมาณสูงสุด มันคือ ความนิยมอย่างรวดเร็วการดำเนินการที่รวดเร็วของบริการการพัฒนาเว็บไซต์, ผู้ชมใหม่เพิ่มขึ้นในการจัดอันดับและอื่นๆอีกมากมาย เป็นบวก เมื่อการสรรหาคนอาศัยอยู่เข้ามาด้วยความช่วยเหลือของ บัญชีได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปยังสถานที่แรกมากขึ้น นอกจากนี้เว็บไซต์นี้มีอยู่แล้วจำนวนมากของลูกค้าที่พึงพอใจซึ่งมีการเติบโตทุกวัน

นอกจากนี้เรายังรู้วิธีการโกงผู้ชมสำหรับแพลตฟอร์ม: TROVO - VK PLAY LIVE - KICK - DLIVE - WASD